Categories
Programe

C++ Tabelat

a. Afishimi ne rendin e kundert b. Kopjimi i te dhenave ne tabele te re c. Kerkimi linear d. Elementi me i vogel dhe indeksi ne te cilin ndodhet … Tabelat a. Afishimi ne rendin e kundert b. Kopjimi i te dhenave ne tabele te re c. Kerkimi linear d. Elementi me i vogel dhe […]

Categories
Programe

C++ program

Program qe gjen nqs nje numer eshte cift/tek – pozitiv/negativ: // KODI : #include <iostream> using namespace std; int main() { int nr; cout<<“jep nr “<<endl; cin>>nr; if(nr!=0) { if(nr%2==0) { if(nr>0) { cout<<“ciftpozitiv”; } else cout<<“ciftnegativ”; } else if(nr>0) { cout<<“tekpozitiv”; } else cout<<“teknegativ”; } else cout<<“zero”; return 0; }