Categories
Programe

C++ Tabelat

a. Afishimi ne rendin e kundert

b. Kopjimi i te dhenave ne tabele te re

c. Kerkimi linear

d. Elementi me i vogel dhe indeksi ne te cilin ndodhet

Tabelat

a. Afishimi ne rendin e kundert

b. Kopjimi i te dhenave ne tabele te re

c. Kerkimi linear

d. Elementi me i vogel dhe indeksi ne te cilin ndodhet