Categories
Programe

C++ program

Kliko per te pare postime te tjera

Program qe gjen nqs nje numer eshte cift/tek – pozitiv/negativ:

// KODI :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
	int nr;
	cout<<"jep nr "<<endl;
	cin>>nr;
  

	if(nr!=0)
	{ 
	  if(nr%2==0)
	  {
	  	if(nr>0)
	  	{
	  		cout<<"ciftpozitiv";
			}
			else
			cout<<"ciftnegativ";
		}
		else
		if(nr>0)
	  	{
	  		cout<<"tekpozitiv";
			}
		else cout<<"teknegativ";
		
	}
	else cout<<"zero";


	return 0;
}